Contacto: 
93 319 17 46
ong@edpac.cat
edpac.cat
Dirección: 
Sant Pere més alt, 31, 2n 3a
08003
Barcelona

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

Sector de actividade: 
Educación e Formación

 

Descrición da entidade: 

Educació per a l’Acció Crítica (EdPAC) és una associació que promou la construcció d’una societat crítica. L'objectiu és fomentar canvis, a partir d'hàbits i pràctiques quotidianes, en els comportaments individuals i col·lectius que permetin una transformació a partir de la lluita contra les desigualtats socials.

Els àmbits d’expertesa són principalment les pantalles (xats, xarxes socials, consoles i jocs en xarxa..), les drogues i el consumisme (sobirania alimentària, relacions nord-sud...).
Des d’EdPAC també es promou el coneixement de la situació de les comunitats camperoles i dels pobles indígenes a través de la branca de Drets Humans, a la qual es destinen un 20% del total dels ingressos de l’entitat.

Imagen1 Ass. Educació per a l'Acció Crítica (EdPAC)