Contacto: 
981589269
anton.insua@cidadania.coop
www.cidadania.coop
Dirección: 
Corredoira das Fraguas 5-1º esq.
15703
Santiago de Compostela

Ver mapa >>

Sección territorial :

ESPAZOCOOP, REAS GZ
Sector de actividade: 

 

Descrición da entidade: 

A utilidade social e a busca dun maior benestar social para o conxunto da poboación é a idea central que guía a nosa actividade. A nosa aposta pola participación, a innovación ou o desenvolvemento da economía social van encamiñados a satisfacer necesidades reais que se lle presentan a nosa sociedade. Desde 1999 fumos quen de consolidar un equipo de referencia no ámbito da participación cidadá, no deseño de políticas públicas, investigacións sociais, e intervencións organizativas. Somos un equipo que garante a nosa presenza real, a implicación e compromiso das nosas socias e socios no desenvolvemento dos proxectos, garantindo unha relación directa e horizontal tanto cos nosos clientes como as persoas destinatarias da nosa actividade.

Servizos / Produtos: 

Democracia participativa

A democracia é o corazón do proxecto profesional de Cidadania. É un campo onde é positivo afondar, tanto nas administracións públicas, como nas organizacións sociais e económicas. O noso traballo consiste en facilitar á cidadanía a súa participación activa nas políticas públicas e tamén en axudar ás asociacións e aos colectivos sociais na súa vertebración e fortalecemento.

Cidadanía é pioneira en Galicia neste ámbito, e ten asumido a dirección técnica de procesos participativos complexos como as Axendas 21 locais das principais cidades galegas, os Orzamentos Participativos de Ferrol e outros proxectos tanto públicos como asociativos.

Investigación social

Cidadania realiza investigacións sociolóxicas empregando diferentes técnicas e metodoloxías cualitativas e cuantitativas como as enquisas, grupos de discusión, grupos de análise e proposta, estudos de caso....Somos profesionais neste campo e deseñamos as investigacións pensando en obter a maior utilidade social e económica para os nosos clientes.

As nosas investigacións abranguen diferentes ámbitos, destacando as efectuadas sobre o mercado laboral, terceiro sector, economía social, cultura e desenvolvemento rural.

Consultoría pública

As políticas públicas poden ser máis acertadas se se empregan ben as ferramentas de análise, planificación e avaliación nas que Cidadania está especializada. Comprometémonos a por o noso know-how ao servizo da innovación, a modernización e a mellora da acción pública. Para iso, desenvolvemos o deseño e posta en marcha de políticas públicas, a dinamización de equipos técnicos, e as avaliacións de plans, programas e servizos.

A nosa experiencia neste eido é moi dilatada, destacando as accións realizadas no ámbito da planificación dos servizos sociais, inmigración, desenvolvemento sostible, cultura, normalización lingüística ou economía social.

Formación e mellora organizativa

O asesoramento e formación neste ámbito é á carta, fuxindo de recetas universais. Aplicamos o enfoque da formación-acción, aprendendo a partir da aplicación práctica dos coñecementos. Poñemos a disposición ferramentas que garanten que as organizacións poidan continuar os seus procesos de cambio e mellora. Cidadania é un equipo de referencia na mellora organizativa das cooperativas e as entidades da economía social.


Imagen1 Cidadania Rede de Aplicacións Sociais, S. Coop. Galega