Contacto: 
986233497
info@arbore.org
www.arbore.org
Dirección: 
Rúa López Mora, 30
36211
Vigo

Ver mapa >>

Sección territorial :

REDE GALEGA ANTITRANSXÉNICOS, REDE GALEGA CONSUMO RESPONSABLE
Sector de actividade: 

 

Descrición da entidade: 

Cooperativa de Consumidoras, insertase no funcionamiento e promoción da Economía Social e os seus principios fundamentais. Ademais da propia actividade da cooperativa, existe unha colaboración continuada no tempo con otras entidades sociais de diferentes sectores como as finanzas éticas, a loita antitransxénicos e a colaboración con outros grupos de consumidoras.

Servizos / Produtos: 

A cooperativa ten como fin prover as súas socias de bens de alimentación e fogar producidos de forma respetuosa coas persoas, animais e medio ambiente. Promovendo a agroecoloxía, a produción local e o comercio xusto.

A cooperativa xestiona unha tenda na que se atenden tanto ás socias como non socias.

Imagen1 Consumo Consciente ÁRBORE