Contacto: 
881 963 797
info@sosracismogalicia.org
www.sosracismogalicia.org
Dirección: 
Rua Alcalde Lens, 34, 1 C
15010
A Coruña

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

MIGREUROP; Federación Estatal SOS RACISMO; FORO GALEGO DE INMIGRACIÓN
Sector de actividade: 

 

Descrición da entidade: 

Somos un movemento social antirracista que loita por conseguir un modelo social inclusivo, mestizo, intercultural e laico.Promovemos unha sociedade que valore positivamente a riqueza social, económica e cultural que achega a diversidade, e onde todas as persoas poidan desenvolver a súa vida en igualdade de dereitos e oportunidades independentemente da súa raza, orixe, cultura ou relixión.

Servizos / Produtos: 

Oficina de información e denuncia:
Asesoramento a aquelas persoas ou colectivos que fosen vítimas de discriminación racista e/ou xenófoba.

Denuncia de calquera tipo de feito discriminatorio que provoque agresión, vulneración dos dereitos fundamentais, aplicación desigual de dereitos e da igualdade de oportunidades.  
  
Información ás persoas pertencentes a unha minoría étnica sobre os seus dereitos.

Documentación dos diferentes casos de racismo e xenofobia que teñan lugar en Galicia.

Mediación intercultural, tradución e interpretación.

Integración sociolaboral do colectivo inmigrante e das minorías étnicas

Accións de apoio a inserción laboral e social do colectivo inmigrante e as minorías étnicas

Accións formativas e educativas dirixidas a comunidades inmigrantes

Orientación e asesoramento en materia de estranxeiría, vivenda, educación, sanidade, recursos sociais.

Sensibilización e educación ao desenvolvemento

Accións que favorezan que a poboación galega recoñeza, acepte e valore positivamente o carácter pluricultural da sociedade galega, e valore a diversidade cultural como riqueza económica e social.

Accións que favorezan que a sociedade galega recoñeza a inmigración como un proceso necesario e positivo.

Accións que favorezan o intercambio cultural rompendo a barreira do descoñecemento.

Accións formativas centradas fundamentalmente en diversidade cultural e prevención da discriminación racial.

Imagen1 SOS Racismo Galicia