Contacto: 
881 939 142
admistracion@tagenata.com
formacionenrede.com
Dirección: 
Vilacornelle, s/n. O Val, Estrada C116 - Km 5,5
15541
Narón

Ver mapa >>

Sección territorial :

Sector de actividade: 
Sectores de actividade complementaria: 
Software Libre, Teleformación con outras entidades.

 

Descrición da entidade: 

Tagen Ata é unha cooperativa que ofrece Formación en Internet co seu propio espazo Formación en rede.

Servizos / Produtos: 


Impartimos cursos online nas áreas de Economía social, Alfabetización TIC, Educación e Linguas.
Ofrecemos servizos e-learning de apoio aos plans de formación en Internet.
Creamos contidos formativos e educativos e-learning para a web.
Adaptamos contidos aos diferentes estándares de formación na rede: SCORM e IMS.
Implantamos e alugamos plataformas de teleformación.
Asesoramos a nivel técnico e pedagóxico en plataformas e-learning.

Imagen1 Tagen Ata Lingua e Comunicación