Contacto: 
986264193
teixugo@teixugo.com
www.teixugo.com
Dirección: 
Enrique Lorenzo, 21
36207
Vigo

Ver mapa >>

Sección territorial :

Simbiose Medio Ambiente
Sector de actividade: 

 

Descrición da entidade: 

Educación e xestión de proxectos ambientais

A cooperativa Teixugo é froito do traballo en común de varios profesionais procedentes de campos como a Bioloxía, a Educación Ambiental, e o Conservacionismo, constituída no ano 1999 na cidade de Vigo.

Servizos / Produtos: 

As actividades que desenvolve sitúase en distintas áreas de intervención:
Educación medioambiental e interpretación do patrimonio, creación ou xestión de aulas da natureza, deseño e realización de programas e itinerarios ambientais.
Organización de xornadas, congresos e cursos de especialización ambiental.
Deseño e elaboración de materiais: unidades didácticas, folletos, libros, etc. Deseño de informes técnicos, proxectos ambientais, asesoría ambiental e elaboración de censos da flora e fauna.
Actividades de ocio e tempo libre: campamentos, saídas e excursións, xogos,  obradoiros, conta contos, animación de festas e actividades extraescolares.
Artesanía: deseño e organización de obradoiros, xornadas e cursos sobre técnicas artesanais, visitas culturais entre outras; sobre todo orientado para rapaces e rapazas.

Todos os traballos de Teixugo, S. Coop. van encamiñados á concienciación e capacitación das persoas nos conceptos de desenvolvemento sostible, coñecemento e conservación do medio ambiente, así como o estudo e recuperación do noso patrimonio cultural, etnográfico e histórico.