Contacto: 
986430404
xedega@xedega.com
xedega.es/?lang=gal
Dirección: 
Marqués de Valladares, 23
36201
Vigo

Ver mapa >>

Sección territorial :

Sector de actividade: 
Asesoramento e consultaría

 

Descrición da entidade: 

XEDEGA, S.COOP. GALEGA presta servizos orientados a reforzar, apoiar e asesorar en materia Mercantil, Fiscal, Contable, Laboral e Estratéxica aos diferentes colectivos empresariais: Sociedades, Autónomos, Asociacións, etc.

Imagen1 Xedega, S. Coop. Galega