Os socios e as socias de Coop57 débense adherir a un territorio. Se non pertences a ningún territorio contemplado debes escoller a cal deles che queres asociar.
Persoa titular
Contacto
Dirección
Persoa cotitular
Anada unha fotocopia do seu documento de identidade DNI ou NIE
.Os arquivos deben ser menores de 2 MB.
Tipos de arquivo permitidos: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Achega en Euros

 

A achega mínima obrigatoria é de 300€.

 

Ademais da achega mínima obrigatoria (300€) podes engadir unha achega voluntaria. Se queres facer unha achega voluntaria, detalla a cantidade:

En total a túa achega será de 300€.

Número de conta
A remuneración devengada percibirase ao 31 de decembro e acumularase á achega. Se no canto de que se acumule á súa achega prefire que se lle ingrese na súa conta corrente externa, marque esta casa.
Desexa recibir o boletín informativo en formato papel ademais do formato electrónico?

OFICINA VIRTUAL:

Unha vez recibamos correctamente a vosa achega obrigatoria, procederemos a facervos o alta na Oficina Virtual. Recibiredes un correo electrónico para rexistrarvos e formalizar o alta. Neste espazo dixital poderedes facer transferencias, devolucións, ou consultar a información fiscal. Os vosos datos estarán gardados e protexidas seguindo a nosa política de privacidade. Podedes consultar o manual de uso da Oficina Virtual de Coop57.

Documentos adxuntos
Anada un documento ou unha imaxe onde se justifique a vinculación entre o número de conta e o titular
Os arquivos deben ser menores de 2 MB.
Tipos de arquivo permitidos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.
Anada unha fotocopia do seu documento de identidade DNI ou NIE
.Os arquivos deben ser menores de 2 MB.
Tipos de arquivo permitidos: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

Información sobre protección de datos segundo o Regulamento UE 679/2016:

  • Responsábel: COOP57, S.C.C.L C/PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA Tlf 93 268 29 49 coop57@coop57.coop.
  • Finalidade: adquirir a condición de persoa socia colaboradora e xestionar a súa relación coa Cooperativa; envío de información sobre as actividades e servizos de Coop57, agás que manifeste o contrario indicándoo no contrato de alta como socia da cooperativa.
  • Prazo conservación: conservaremos os seus datos no entanto sexa socia da entidade e unha vez finalizada a relación, durante 5 anos.
  • Lexitimación: consentimento; execución dun contrato.
  • Destinatarias dos datos: autoridades competentes cando así o exixa a normativa aplicábel.
  • Dereitos: Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade, limitación ou oposición ao tratamento, dirixíndose ao enderezo da persoa responsábel. Ten dereito a retirar o consentimento prestado, no seu caso, en calquera momento. Ten dereito a reclamar perante unha Autoridade de Control de protección de datos.