Coop57 enténdese a si mesma como unha ferramenta ao servizo dos seus socios e socias e ao servizo da transformación social nun marco de solidariedade e axuda mutua. Coop57, por si soa, non poderá transformar a sociedade. O diñeiro por si só, tampouco poderá transformar a sociedade. Serán as entidades, grupos, colectivos e persoas que traballan para esta transformación social as que poderán incidir a modificar a realidade cara a escenarios máis xustos, inclusivos, solidarios, equitativos e sustentables.