Para converterse en socio ou socia colaboradora de Coop57 débese cubrir un formulario para solicitar a alta.

Formulario de alta como socio o socia colaborador

Tamén se pode solicitar a alta por correo electrónico enviando un correo ao enderezo ou dirixíndote, fisicamente, ás sedes de Coop57. Para consultar os datos de contacto ir aquí