Asumimos e promovemos os principios cooperativos da Alianza Cooperativa Internacional:

  • Adhesión voluntaria e aberta: As cooperativas son organizacións de natureza voluntaria, abertas a todas as persoas coa necesidade de facer uso dos seus servizos.
  • Control democrático de seus membros: As cooperativas son organizacións xestionadas de forma democrática polos socios e socias, que participan de forma activa das suas políticas e na toma de decisións.
  • Participación económica dos socios e socias:  Os socios e socias contribúen de forma equitativa no capital da súa cooperativa e que o xestionan de forma democrática.
  • Autonomía e  independencia:  As  cooperativas son organizacións autónomas de autoaxuda, xestionadas polos seus socios e socias.
  • Educación, formación e información: As cooperativas proporcionan educación e formación aos socios e socias, aos representantes elixidos, directivos e empregados para que poidan contribuir de forma eficaz ao desenvolvemento das súas cooperativas.
  • Cooperación entre cooperativas: As cooperativas deben fortalecer ao movemento cooperativo traballando de forma conxunta.
  • Interese pola comunidade: As cooperativas traballan para acadaren o desenvolvemento sustentábel das súas comunidades.