Poden ser socias de servizos de Coop57 as cooperativas, asociacións, fundacións, empresas de inserción e outras entidades da economía social e solidaria que realicen unha actividade económica de forma autónoma e que, na base da súa actividade, xeren impactos positivos e/ou acheguen valor engadido ao conxunto da sociedade.

Non poden ser entidades socias de servizos persoas individuais nin formas xurídicas simplemente mercantís, tales como unha S.L. ou unha S.A.

A forma xurídica en Coop57 é un aspecto importante. Desexamos fomentar modelos económicos que representen modelos colectivos e cooperativos onde a estrutura organizativa sexa horizontal e democrática e onde o reparto da riqueza xerada a través da actividade da entidade sexa repartida da maneira máis equitativa posíbel.

Formas xurídicas aceptadas:

 • Asociación
 • Autónomo/a (condicións excepcionais)
 • Cooperativa de consumidores e usuarios
 • Cooperativa de servizos
 • Cooperativa de traballo asociado
 • Cooperativa mixta
 • Empresa de Inserción
 • Fundación
 • Sociedade Agraria de Transformación
 • Sociedade Anónima Laboral
 • Sociedade Limitada Laboral
 • Montes Veciñais en Mancomún