Coop57 leva a cabo, como actividade principal, o financiamento de proxectos de economía social e solidaria que contribúan á construción dunha economía transformadora e ao servizo das persoas. Poden recibir financiamento de  Coop57 aquelas entidades socias de servizos da cooperativa. Para converterse en socias de servizos existe un proceso de avaliación social onde se analiza se os criterios, principios e valores da entidade son coincidentes cos que ten Coop57. Neste caso, a entidade socia de servizos poderá acceder aos diferentes servizos de financiamento.

E para poder conceder estes préstamos, a nosa cooperativa necesita dotarse de capital. Coop57 interpela ao conxunto da sociedade para que destine os seus aforros como capital social da cooperativa. Esta figura é a da persoa socia colaboradora, que permite achegar aforro a Coop57. As persoas que son socias colaboradoras non poden solicitar financiamento, posto que isto só o podemos facer a formas xurídicas da economía social e solidaria, socias de servizos de Coop57.

 

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
6