Coop57 organízase de acordo cun principio fundamental: a proximidade na base social de economía solidaria e ás súas necesidades financeiras. Esta proximidade é o que permite dar un bo servizo e avaliar correctamente os proxectos que necesitan financiamento, máis aló dos criterios de riscos que utilizan as entidades financeiras convencionais. Así mesmo, permítenos ser moi imaxinativos a adecuar os servizos financeiros a cada necesidade concreta.
 
Para evitar que ao crecer pérdase esta proximidade, Coop57 pousou en práctica un modelo de desenvolvemento en rede mediante a creación de seccións territoriais e o crecemento horizontal. Actualmente existen seccións territoriais en Andalucía, Aragón,  Asturies, Catalunya, Euskal Herria, Galiza e Madrid. Ademais, existen grupos promotores en País Valencià e Mallorca.
 
As características deste crecemento en rede son:
 
  • A existencia dunha soa entidade xurídica, que aplica os mesmos principios éticos e sociais, e os criterios de valoración.
  • A capacidade de cada territorio de  autogestionar a súa base social e a súa actividade: admisión de socias, valoración de proxectos, concesión de préstamos...
  • Todas as persoas e entidades socias participan directamente e de forma universal na asemblea da súa sección territorial. De cada asemblea territorial, en función do número de socios e socias, emanan unhas persoas e entidades representantes. Son encargadas de trasladar os acordos tomados desde cada unha das asembleas de sección ata a asemblea xeral. Confórmase así un modelo de toma de decisións de baixo cara arriba.
  • Os recursos económicos que se captan en cada territorio destínanse, prioritariamente, a financiar proxectos do mesmo territorio. Establécese, pero, solidariedade interterritorial: no caso de que un territorio teña peticións de préstamos que superen os seus recursos, pode pedir a solidariedade outros territorios que dispoñan de diñeiro en excedente.
  • Compártense os servizos comúns de Coop57, situados en Barcelona.
Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
9