Contacto: 
881819637
info@sementecompostela.com
Dirección: 
Rúa das Salvadas, 47
15705
Santiago de Compostela

Ver mapa >>

Sección territorial :

Forma xurídica :

Sector de actividade: 

 

Descrición da entidade: 

Escola d’ensenyament en gallec, una iniciativa social sense ànim de lucre. Fa pedagogia creativa a Santiago de Compostela, on hi té tres centres educatius.