Declaración Coop57 antes da nova lei cooperativa

Consello Sección Coop57 Cataluña, tras reunir as opinións e sentimentos dos membros que participaron no debate realizado o martes 17 de xuño, en sesión anterior da sección Asemblea, vostede dixo que a nova proposta de lei sobre as cooperativas promovido polo goberno do Goberno introduce aspectos que alteran substancialmente o modelo existente de cooperativas de Cataluña, que tenden a construír un modelo máis próximo de sociedades comerciais ou de capital, un modelo que facilita a transformación sindicatos en empresas onde a ágio sobre as persoas.
 
 
Na nosa opinión, os seguintes puntos afectando o modelo cooperativo actual inalienable:
 
• Para axustar o que é unha cooperativa:
No canto de poñer a énfase na satisfacción das necesidades comúns dos membros, o proxecto subliña a oferta de bens e servizos aos membros e ao mercado. Na nosa opinión, isto é confundir os medios (a subministración de bens e servizos) a (satisfacción
necesidades comúns) e contradi a definición da cooperativa ACI como unha asociación autónoma de persoas que se xuntaron voluntariamente para satisfacer as súas necesidades e aspiracións de común económico, social e cultural
a través dunha empresa de propiedade conxunta e de xestión democrática.
 
• Designación de membros:
Temos a tendencia de equiparar os socios actuais ∙ compañeiros de traballo, que non participan no cooperativitzada actividade, completos cooperados (chamados "socios comúns" no proxecto). É perigoso porque abre a porta para poñer no mesmo nivel (en dereitos políticos e económicos) cooperados e socios, por exemplo, só proporcionar capital, o que violaría os principios cooperativos.
 
• Número mínimo de socios:
A posibilidade de montar sindicatos só 2 membros modifica o concepto de sociedades cooperativas ∙ negociación colectiva.
 
• dereito de voto:
A capacidade de pesar a votación dos membros ata o 25% viola o principio de membro, un voto cooperativa e tende a igualar as sociedades cooperativas de capital. É tamén preocupante que os socios compartida (ou sexa, os que non participan na actividade
cooperativitzada) pode ter ata 49% dos votos. Do mesmo xeito, cremos que é inaceptable que no segundo grao cooperativas e federacións de cooperativas pode obter os votos do 50%.
 
• órganos administrativos:
Preocúpanos que o Consello de Goberno poden participar como membros plenos, con voz e voto, persoas que non son membros de cooperativas e que ata 10 usuarios poden nomear un administrador único. As medidas destinadas a simplificar a xestión de
cooperativas de forma algunha ser posta en dúbida a primacía do Consello de Goberno como un corpo máis xestión nas mans de individuos e organizacións socias. O proxecto tamén reduce ao mínimo os poderes da Asemblea Xeral, a instancia debe ser o órgano soberano de toda a cooperativa.
 
• Obrigatorio Fondo de Reserva (fro) e Cooperativa de Promoción e Fondo de Educación (FEPC):
Unha das características distintivas das cooperativas aplícase como excedente. A redución da achega obrigatoria para o fro e FEPC (que é reducida a un mínimo) cuestionou o compromiso de cooperativas con reinvestimento do excedente na cooperativa e do movemento cooperativo e retorno económico para a sociedade . Así, rompe claramente co concepto de economía social, a non ser que a identidade do movemento cooperativo, no que as actividades das cooperativas está deseñado para servir o interese xeral das comunidades onde actúa. Ademais, se un dos obxectivos do proxecto de lei é mellorar o financiamento das cooperativas non entendo como ese obxectivo é alcanzar a través da redución da cantidade mínima necesaria para fro, unha das formas de reforzar o capital propio cooperativas. Ademais, a posible repartibilitat 50% da fro ou en caso de liquidación da transformación cooperativa abre a porta a apropiación privada deste fondo, que á súa vez tende a igualar cooperativas corporacións ou capital.
 
 
Por estas razóns, pedimos a retirada do proxecto para iniciar-se unha nova lei, que proviña do debate ea participación de todos os cooperativas e, sen alterar os principios básicos do modelo de cooperativa para responder ás necesidades actuais de cooperativas . Unha lei que pon o valor do capital humano das cooperativas, en comparación modelo mercantilista que nos levou á crise actual.
 
 
Barcelona, 02 de xullo de 2014