Hoxe, 30 de xuño pechábase o prazo para a emisión de títulos participativos de Marinaleda e pódese resumir moi rápido: ¡ Emisión COMPLETADA!!

En moi pouco tempo conseguiuse cubrir os 600 títulos participativos postos a disposición. Os títulos, dun valor de 1.000 euros cada un, representan unha emisión total de 600.000 euros que deben permitir afrontar investimentos para mellorar e ampliar a estrutura produtiva da cooperativa, abrigo na elaboración de produtos agrícolas con valor engadido. A elaboración dun novo plan de comunicación (nova páxina web, relanzamento das marcas propias, etc.), a aposta polos cultivos sociais e ecolóxicos que xeren postos de traballo e a decisión de avanzar na distribución de ciclo curto son algunhas das propostas inmediatas que se acometerán cos novos recursos financeiros.

A resposta da base social de Coop57, como sempre que se requiriu, foi espectacular. A poucos días do peche da campaña faltaba cubrir, aproximadamente, un 10% dos títulos. En 3 días recibíronse peticións por máis de 200 títulos, tendo que rexeitar ou minorar algunhas destas peticións. Espectacular.

Finalmente, a emisión péchase con preto de 250 persoas que subscribiron títulos participativos, representando un valor medio de algo máis de 2.000 euros por persoa. A gran participación e o alto grao de capilaridade social que representan estas cifras, é unha das melloras noticias desta campaña. É a sociedade a que asume o financiamento deste proxecto, recordando aquilo tan cooperativista de que xuntas podemos facer o que por separado nos sería imposible.