93 425 06 88
arccoop@arc.coop

Valores cooperativos
Arç é un proxecto de seguros especializado no sector da economía social e solidaria e no seguro das enerxías renovables. Ofrece seguros éticos e solidarios baseados en prezos e valores cooperativos en todo o territorio español. Os principios cooperativos que inspiran a nosa xestión son a mutualidad, a transparencia e a equidade.