Contacto: 
93 425 06 88
arccoop@arc.coop
www.arccoop.coop/gl/
Dirección: 
C/ Casp, 43, baixos
08010
Barcelona

Ver mapa >>

Sección territorial :

Aposta
Sector de actividade: 
Seguros e financiamento

 

Descrición da entidade: 

Valores cooperativos
Arç é un proxecto de seguros especializado no sector da economía social e solidaria e no seguro das enerxías renovables. Ofrece seguros éticos e solidarios baseados en prezos e valores cooperativos en todo o territorio español. Os principios cooperativos que inspiran a nosa xestión son a mutualidad, a transparencia e a equidade.

Innovación
Arç dispón do selo Ethsi (Ethical Solidarity Based Insurance), o selo europeo de calidade de xestión ética e solidaria para empresas aseguradoras. Esta certificación, outorgada polo Observatorio das finanzas éticas, distingue o comportamento ético das aseguradoras medindo aspectos como a responsabilidade social e ambiental, os investimentos éticos e a sustentabilidade.Para Arç, o seguro ético e solidario reporta uns beneficios sociais que deben aflorar e introduce no mercado asegurador as prácticas propias da banca ética.

Servizos / Produtos: 

Experiencia na xestión de programas de seguros para a economía social e solidaria, o mundo asociativo e as enerxías renovables que permite ofrecer servizos de consultoría especializada. Estuda a combinación máis adecuada entre a xestión de riscos transferidos ao mercado asegurador, as garantías aseguradas e o custo:
· Diagnóstico e optimización de programas de seguros
· Due Diligence para entidades financeiras
· Valoración de pólizas para o seguro ético e solidario

Xestión:
Especialistas en programas de seguros de carácter multisectorial.Xestiona seguros con criterios colectivos e ofrece prezos e valores cooperativos:
· Cooperativas, outras empresas, asociacións, entidades de iniciativa social, ONG, centros especiais de traballo e entidades de lecer.
· Particulares