Contacte: 
934 23 46 02
arccoop@arc.coop
/arc.coop/
Adreça: 
C/ Casp, 43, baixos
08010
Barcelona

Veure mapa >>

Secció territorial:

Sector d'activitat: 
Assegurances i finançament

 

Descripció de l'entitat: 

Arç és una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’economia social i solidària, el món associatiu i les energies renovables. Ofereix des de fa més de 30 anys serveis d’assegurances. Aposta per la gestió integral d’assegurances ètiques i solidàries a través dels serveis de consultoria i corredoria, així com la comercialització.
Els principis que inspiren la gestió de la cooperativa són el mutualisme, l’equitat i la transparència.

Valors cooperatius:
Arç és la primera corredoria d’assegurances d’Europa que disposa de la certificació EthSI (Ethical and Solidarity Based Insurance). És un segell europeu de qualitat de la gestió ètica i solidària per a empreses asseguradores atorgat per l’Observatori de les finances ètiques, que mesura aspectes com la responsabilitat social i ambiental i les inversions ètiques. Per a Arç, l’assegurança ètica i solidària reporta uns beneficis socials que cal fer aflorar i introdueix en el mercat assegurador les pràctiques pròpies de la banca ètica.