• Kontseilu Errektorearen presidenteak eta diruzainak osatzen dute, Koop57ren koordinatzailearekin batera.
  • Urtero onartutako kudeaketa plana betetzen dela bermatzea da bere lana.
  • Epe motzeko helburuak planifikatzeko gaitasuna du.