Lurralde sekzio:

Izaera juridikoa:

Jarduera sektorea: 

 

Entitatearen deskribapena: 
Organització social per a la cooperació política i ciutadana. Vol contribuir a la transformació social mitjançant la projecció dels valors socials de l’economia i l’afirmació de la democràcia com procés de construcció cívica.