Sección territorial :

Forma xurídica :

Sector de actividade: 

 

Descrición da entidade: 
Organització social per a la cooperació política i ciutadana. Vol contribuir a la transformació social mitjançant la projecció dels valors socials de l’economia i l’afirmació de la democràcia com procés de construcció cívica.