Galego

Que significa ser socia de Coop57?

Ser socio ou socia colaboradora de  Coop57 significa pertencer a unha rede de persoas e entidades que traballa colectivamente para fomentar outros modelos económicos e sociais.
Galego

Como persoa individual como podo participar en Coop57?

A función principal de Coop57 é captar recursos económicos da sociedade para ter capacidade de dirixilos cara ao financiamento de proxectos transformadores de economía social e solidaria. A práctica totalidade destes recursos provén de persoas individuais que deciden achegar os seus aforros ao capital social da cooperativa.
 
Isto significa que as persoas individuais poden participar facéndose socia colaboradora e facendo achegas económicas no capital social de Coop57.
Galego

Cómo funciona Coop57?

Coop57 leva a cabo, como actividade principal, o financiamento de proxectos de economía social e solidaria que contribúan á construción dunha economía transformadora e ao servizo das persoas. Poden recibir financiamento de  Coop57 aquelas entidades socias de servizos da cooperativa. Para converterse en socias de servizos existe un proceso de avaliación social onde se analiza se os criterios, principios e valores da entidade son coincidentes cos que ten Coop57. Neste caso, a entidade socia de servizos poderá acceder aos diferentes servizos de financiamento.

Galego

Cal é o obxectivo de Coop57?

O obxectivo principal de  Coop57 é a transformación social en positivo da nosa economía e da nosa sociedade. Coop57 enténdese a si mesma como unha ferramenta ao servizo dos seus socios e socias e ao servizo desta transformación social. Coop57, por si soa, non poderá transformar a sociedade. O diñeiro por se só, tampouco poderá transformar a sociedade. Serán as entidades, grupos, colectivos e persoas que traballan para esta transformación social as que poderán incidir a modificar a realidade e mellorar a situación do conxunto da  socieda.

Galego

Páxinas