As solicitudes de préstamos son analizadas por parte da Comisión Técnica. A súa función é valorar que os proxectos sexan viables e poidan afrontar a devolución do préstamo. Os seus membros son persoas vinculadas á economía social e solidaria e con coñecementos económicos e financeiros, pero independentes da estrutura técnica laboral de Coop57.

A Comisión Técnica elabora un informe, que pode ser favorable ou negativo, para o Consello de Sección, que é o órgano de cada sección territorial que ten a responsabilidade de decidir a concesión dos préstamos.

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
8