Ferramenta tradicional de financiamento. Emprestitos de investimento de inmobilizado.

Son créditos para financiar proxectos e/ou investimentos en inmobilizado. Trátase de préstamos que a entidade receptora necesita para acometer calquera tipo de investimento ou mellora na súa entidade. Sería o crédito estándar tal e como o entendemos.

Importe e prazos para operación:

  • Importe máximo: 500.000 €. Pode ampliarse nos casos en que a cantidade que supere os 500.000 € está avalada por unha terceira entidade.
  • Prazo: mínimo 1 ano, máximo 10 anos.
  • Posibilidade de carencia (12 meses máximo).
  • Posibilidade de reembolso anticipado.

Condicións e garantías:

Custo financeiro e Comisións:

  • 4,95% anual - Posibilidade de redución do custo financeiro, dependendo das garantías que se poidan establecer.
  • Sen comisións de apertura nin de estudo.
  • Sen penalizacións por amortización anticipada nin outros tipos de gastos.