En Coop57 asumimos e promovemos os principios das finanzas éticas. Son cinco os principios fundamentais:

 

  • Principio de Ética Aplicada: Aplicación de criterios non económicos nas decisións de aforro e investimento.
  • Principio de Participación: A toma de decisións efectúase de xeito democrático coa participación dos socios e socias.
  • Principio de Coherencia: Que o destino que damos ao noso diñeiro non entre en contradición cos nosos valores.
  • Principio de Transparencia: Ofrecer información regular e pública de todas as actividades e as súas consecuencias.
  • Principio de Implicación: Os principios éticos teñen dimensión transversal na entidade, na súa actividade, a súa actitude e o seu compromiso.