A Coop57 assumim i promovem els principis de les finances ètiques. Hi ha 5 principis fonamentals:

  • Principi d’Ètica Aplicada: Aplicació de criteris no econòmics en les decisions d’estalvi i inversió.
  • Principi de Participació: La presa de decisions s’efectua de manera democràtica amb la participació dels diferents socis i sòcies.
  • Principi de Coherència: Que el destí que donem als nostres diners no entri en contradicció amb els nostres valors.
  • Principi de Transparència: S’ofereix informació regular i pública de totes les activitats i les seves conseqüències.
  • Principi d’Implicació: Els principis ètics tenen dimensió transversal en l’entitat, no tan sols la seva activitat sinó també la seva actitud i compromís.