Seguindo os principios de arraigamento territorial e de traballo de proximidade, Coop57 ten a vontade de engadir, á súa actividade orixinaria de intermediación financeira, unha aposta para converterse, tamén, nunha entidade que promova o desenvolvemento local traballando un triplo eixo: tecido social, instrumento financeiro e administracións locais.