Seguint els principis d'arrelament territorial i de treball de proximitat, Coop57 té la voluntat d’afegir, a la seva activitat originària d'intermediació financera, una aposta per convertir-se, també, en una entitat que promogui el desenvolupament local treballant un triple eix: teixit social, instrument financer i administracions locals.