2009an Galizan ekonomia sozial eraldatzailea bultzatzeko tresnaren bat beharrezkoa zenaren irudipena izan genuen. Berez, herritarrek eta gizarte-egituraren zati batek finantza-sistema kapitalistak dirua erabiltzeko duen modua zalantza jartzen dutela ikusirik, zerbait egitea erabaki genuen; hots, gizakion eta ingurumenaren eskubideak urratuko ez lituzkeen eredu baten alde egin genuen.

Era berean, begi bistakoa zen finantza-sistema kapitalistak ekonomia sozial eraldatzaileko entitateak modu iraunkorrean baztertzen zituela, eta dituela. Bazterketa horren oinarrian entitate hauen ezaugarri sozioekonomikoak, antolaketa-eredua eta bultzatu nahi dituzten proiektuen nolakotasuna ditugu.

Baina hortxe zegoen Coop57 eta bere eredua. Galizan aritzen ziren zenbait entitatek zein pertsonek bat egiten zuten 1995ean Catalunyan sorturiko finantza-zerbitzuen kooperatibaren oinarriekin. Hala nola, sare-garapena eta lurraldeen arteko elkartasunean oinarritutako antolaketa-eredua; kudeaketa zein erabakiak hartzeko autonomia; eta ekonomia sozial eraldatzailea oinarri duten entitateen beharrei egokitutako finantza-zerbitzuak. Horren parte izateko gogoa genuen eta Galizan proiektua gauzatzeari ekin genion.

Hamar urte eta gero, erronka ugari dugu: ekonomia sozial eraldatzailearen aldeko pertsonen zein entitateen oinarri soziala zabaltzea; erakundearen funtzionamendua eta barne zein kanpoko komunikazio kanalak hobetzea; eta ekonomia sozial eraldatzaileko proiektuek dituzten behar zehatzei erantzuteko gaitasuna handitu eta filosofikoki hurbil dauden beste espazio eta erakundeekin harremanak sendotzea.
 
Amaitzeko, hamar urte hauetan Coop57 Galiza lagundu eta sostengatu duten pertsona zein taldeei eskerrak eman nahi dizkiegu. Eta, bereziki, urte hauetan guztietan lanean aritu den eta erreferentzia izan den Ramón Carmelo izan nahi dugu gogoan.
 
Coop57 Galiza