Non. Coop57 non ofrece préstamos persoais a persoas particulares. Primeiramente porque xuridicamente non podería, posto que o feito de ser cooperativa de servizos financeiros impide a prestación de servizos financeiros a persoas físicas, posto que a lei limítao ás persoas xurídicas.

Igualmente, Coop57 cre en formas colectivas de organización e por tanto, a súa preferencia é fomentar modelos colectivos e asociativos (cooperativas, asociacións, fundacións, etc.).

Galego

Tipo de pregunta:

Número: 
6