No. Coop57 no ofereix préstecs personals a persones particulars.

Primerament perquè jurídicament no podria, ja que el fet de ser cooperativa de serveis financers impedeix la prestació de serveis financers a persones físiques: la llei ho limita a persones jurídiques.

Igualment, però, Coop57 creu en formes col·lectives d’organització i, per tant, la seva preferència és fomentar models col·lectius i associatius (cooperatives, associacions, fundacions, etc.).

Català

Tipo de pregunta:

Número: 
6