A Fundación Coop57, conxuntamente con L’Arada e l’Escola de Pastors de Catalunya, lideraron o proxecto “Món Pagès - Terra Cooperativa” coa intención de achegar ferramentas e reflexións que permitan propulsar o armazón social da ESS e a agroecoloxía. Foi un exercicio de intercooperación, no que se configurou un equipo de traballo coas experiencias territoriais de Tres Cadires, l’Aresta, Raiels e Idària.

Analizáronse cinco “ecosistemas agroecolóxicos locais”, dos que se identificaron unha serie de retos principais e unha compilación de propostas que achegan ferramentas de análise e reflexión:

  • Fomentar un mellor coñecemento entre as prácticas agroecolóxicas e da ESS, e mellorar a comprensión territorial, rural e agraria.
  • Corrixir un desequilibrio no acceso á información e aos recursos dos diferentes actores do agroecoloxismo.
  • Fomentar o cooperativismo de traballo e emprender fórmulas que permitan a democratización das relacións de traballo.
  • Garantir o acceso a redes de apoio e de intercooperación agroecolóxicas e da ESS, para o impulso de ecosistemas agroecolóxicos territoriais.
  • Mellorar a accesibilidade e a capacidade de xestión a subvencións e, á vez, incidir para que as convocatorias públicas se adapten ás necesidades das iniciativas.
  • Fortalecer as estruturas de xestión administrativa e financeira no interior dos proxectos agroecolóxicos.
  • Mellorar o acceso ás finanzas éticas, a partir dunha mellora do coñecemento mutuo e a adaptación ás necesidades financeiras concretas.
  • Dar visibilidade social e política ao ecosistema agroecolóxico. 

Es necesario que el agroecologismo y la ESS adopten una mirada conjunta, flexible y generosa para incluir todas las realidades del mundo rural que hoy no se sienten interpeladas por estos movimientos, pero que se pueden alinear con sus principios y reivindicar la riqueza de los entramados sociales vinculados al campesinado y la ESS. A pesar de que queda camino a recorrer, el capital social existe, es diverso, y socialmente cada vez es más reconocido.

Sale en portada general: