La Fundació Coop57, conjuntament amb L’Arada i l’Escola de Pastors de Catalunya, han liderat el projecte “Món Pagès - Terra Cooperativa” amb la intenció d’aportar eines i reflexions que permetin propulsar l’entramat social de l’ESS i l’agroecologia. Ha estat un exercici d’intercooperació, on s’ha configurat un equip de treball amb les experteses territorials de Tres Cadires, l’Aresta, Raiels i Idària.

S’han analitzat cinc “ecosistemes agroecològics locals”, dels quals s’han identificat una sèrie de reptes principals i un recull de propostes que aporten eines d’anàlisi i reflexió:

  • Fomentar un millor coneixement entre les pràctiques agroecològiques i de l’ESS, i millorar la comprensió territorial, rural i agrària. 
  • Corregir un desequilibri en l’accés a la informació i als recursos dels diferents actors de l’agroecologisme 
  • Fomentar el cooperativisme de treball i emprendre fórmules que permetin la democratització de les relacions de treball. 
  • Garantir l’accés a xarxes de suport i d’intercooperació agroecològiques i de l’ESS per a l’impuls d’ecosistemes agroecològics territorials. 
  • Millorar l’accessibilitat i capacitat de gestió a subvencions i, alhora, incidir perquè les convocatòries públiques s’adaptin a les necessitats de les iniciatives.
  • Enfortir les estructures de gestió administrativa i financera a l’interior dels projectes agroecològics. 
  • Millorar l’accés a les finances ètiques, a partir d’una millora del coneixement mutu i l’adaptació a les necessitats financeres concretes. 
  • Donar visibilitat social i política de l’ecosistema agroecològic.

Cal que l’agroecologisme i l’ESS adoptin una mirada conjunta, flexible i generosa per tal d’incloure totes les realitats del món rural que avui no se senten interpel·lades per aquests moviments, però que es poden alinear amb els seus principis i reivindicar la riquesa dels entramats socials vinculats a la pagesia i l’ESS. Malgrat que quedi camí a recórrer, el capital social existeix, és divers, i socialment cada vegada és més reconegut.

Sale en portada general: