881 963 797
info@sosracismogalicia.org

Somos un movemento social antirracista que loita por conseguir un modelo social inclusivo, mestizo, intercultural e laico.Promovemos unha sociedade que valore positivamente a riqueza social, económica e cultural que achega a diversidade, e onde todas as persoas poidan desenvolver a súa vida en igualdade de dereitos e oportunidades independentemente da súa raza, orixe, cultura ou relixión.

981 558 988
nfo@strelia.pro


Desenvolve solucións de electrónica profesional en campos como as telecomunicacións, a oceanografía, as Ciencias da Terra, o control industrial ou a eficiencia enerxética. Teñen a sede en Santiago de Compostela pero traballan con empresas e organizacións da península ibérica e do continente europeo. Usan e desenvolven tecnoloxías de código aberto, ademais de promover o uso e a defensa da lingua e cultura galegas.

881 939 142
admistracion@tagenata.com

Tagen Ata é unha cooperativa que ofrece Formación en Internet co seu propio espazo Formación en rede.

986264193
teixugo@teixugo.com

Educación e xestión de proxectos ambientais

A cooperativa Teixugo é froito do traballo en común de varios profesionais procedentes de campos como a Bioloxía, a Educación Ambiental, e o Conservacionismo, constituída no ano 1999 na cidade de Vigo.

981 575 578
info@espazo.coop

MISIÓN A Unión de Cooperativas Espazocoop é unha entidade multisectorial de carácter empresarial, configurada como asociación sen ánimo de lucro, de ámbito galego, integrada por cooperativas de distintas clases, inspirada nos principios cooperativos e os seus valores e que ten como obxetivo: agrupar, representar, impulsar, fomentar a intercooperación e defender os intereses das súas cooperativas socias e das persoas que as constitúen, así como a divulgación, fomento e consolidación do cooperavismo, como ferramenta de desenvolvemento socioeconómico, no marco da economía soci

981 937 424
xestion@urdime.net

Nace froito da unión de sinerxias entre diversas profesionais da xestión cultural, para construír pontes e camiños que poñan en común coñecementos e enerxías, coa finalidade de xestionar proxectos culturais. A cooperativa traballa ao redor do territorio galego, sendo unha distribuidora e produtora especializada en público infantil e xuvenil. Participan na programación de diversas festas maiores populares. Promoven a lingua e a cultura galegas.

986430404
xedega@xedega.com

XEDEGA, S.COOP. GALEGA presta servizos orientados a reforzar, apoiar e asesorar en materia Mercantil, Fiscal, Contable, Laboral e Estratéxica aos diferentes colectivos empresariais: Sociedades, Autónomos, Asociacións, etc.

Páxinas