La Mesa de Finanzas Éticas d'Andalusia, impulsada per Coop57, Fiare Banca Ètica i Oikocredit Sevilla després de l'assemblea andalusa de REAS en aquest territori al març de l'2019 duta a terme a Osuna, es constitueix finalment a Huelva durant la seva Fira d'Economia Social i Solidària de maig. La finalitat d'aquesta plataforma és la consolidació i divulgació de les finances ètiques com a eina de transformació social, al costat d'altres pràctiques com l'agroecologia o el consum responsable englobades sota els principis de l'economia solidària. Pel 2019, a més de començar a presentar-se allà on les tres entitats han participat, s'han realitzat diversos tallers formatius per detallar les diferències entre els serveis prestats de cada organització i, a més, com poden complementar-se amb la finalitat de crear un referent en el sector. La seva fita pot considerar-se la presentació de l'Baròmetre de Finances Ètiques a nivell estatal a Sevilla, on es va analitzar el seu impacte durant l'2018. Aquest acte va tenir a principis de desembre de 2019, deixant entreveure que el 2020 hi suport i recolzament suficient per seguir donant a conèixer aquesta iniciativa.

Per conèixer l'activitat de la Taula de Finances Ètiques durant el 2019, pots descarregar lliurement la memòria en aquest enllaç (+).