Durant aquest trimestre, *Coop57 Aragó hem participat en un projecte de cooperació transfronterera entre entitats d'economia social i solidària i de finances ètiques d'Occitània (Sud de França) i Aragó, juntament amb REES Aragó. 

Dins del projecte, s'han realitzat diverses trobades per a poder compartir les nostres experiències i pràctiques; a partir d'aquest treball, s'han publicat una sèrie de materials. D'una banda, un catàleg de les entitats que formen part de les xarxes d'economia social i solidària que hem participat i, per un altre, una fitxa comparativa de les principals semblances i diferències entre Initiatives pour une Économie Solidaire (Iés), entitat de finances ètiques d'Occitània, i Coop57 Aragó. El catàleg serà distribuït a més de 200 empreses d'Aragó i d'Occitània, buscant ser un recurs perquè les entitats puguin conèixer l'activitat de les empreses a l'altre costat del pirinenc.
 
D'igual manera, estarà disponible per a la seva descàrrega a través del web de REAS i de IéS. Per tant, el treball serà accessible a tot el públic en general, encara que els principals receptors d'aquesta informació seran les entitats d'economia social i solidària. L'objectiu és establir les bases per a la creació d'una xarxa d'empreses d'economia solidària transfronterera, en cerca d'aliances i relacions comercials a nivell particular de cada entitat, i de cooperació i finançament solidari a nivell d'entitats de segon grau, com a REAS, Coop57, i IéS. Podeu consultar el catàleg i la fitxa comparativa de l'entitat de finances ètiques francesa i Coop57, clicant aquí.