“L’any 2013 el Departament d’Ensenyament va signar un conveni de col·laboració per posar en marxa un partenariat públic-privat (Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis Financers i BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell, Santander i Caixa Enginyers, amb el suport del Col·legi d’Economistes de Catalunya i la European Financial Planning Association) i fer arribar, de forma gratuïta, l’EDUCACIÓ FINANCERA a tots els centres educatius.”

 

Així comença el manifest que s’ha consensuat des de la Plataforma per una Educació en Economia Crítica per tal de denunciar el programa d’educació financera a les escoles de Catalunya (programa conegut com EFEC).

 

Aquest programa consta de cinc sessions on professionals, jubilats o en actiu, del sector de la banca imparteixen lliçons financeres sobre temes com la gestió dels pressupostos personals, la planificació financera i l’estalvi a llarg termini i com endeutar-se amb seny amb productes de crèdit. Creiem que a les aules l’educació financera ha de ser plural, ensenyant diferents maneres d’entendre la banca, el seu paper en la societat, els seus objectius o el seu funcionament organitzatiu. Amb el programa EFEC es mostra només una realitat que respon a un biaix ideològic concret que, més enllà de valorar si hi ha de ser present o no, és el model que ha propiciat la darrera crisi financera. Per tant, com a mínim, s’hauria de poder discutir el monopoli ideològic que el pla EFEC planteja.

Per altra banda, des de la Plataforma, creiem que qui ha d’impartir coneixements a les aules han de ser els professors i professores i que, en tot cas, des de fora se’ls hi poden facilitar materials i/o metodologies.

 

Coop57 s'ha adderit a la campanya ja que es considera que s'ha de treballar per aconseguir una educació en una economia crítica i plural!