La Morada fa un pas decisiu en el seu projecte i signa un préstec hipotecari i un préstec participatiu amb Coop57 i la participació de La Dinamo. El valor total dels préstecs ascendeix a 1,3 milions d’euros que possibiliten el finançament total de la cooperativa d’habitatge que es troba en procés de construcció des de l’octubre de 2022.

És clau el finançament de serveis financers ètics com Coop57 que fan una aposta clara per projectes que desmercantilitzen sòl privat finançant els costos d’aquests projectes que no poden accedir a altres línies de finançament públiques com l’ICO o l’ICF. Amb l’impuls de Coop57 s’ha aconseguit finançar fins ara tres projectes acompanyats per La Dinamo que han mobilitzat sòl privat, La Morada a Barcelona, La Titaranya a Valls i Copsant a Balestiu.


Tant Coop57 com La Dinamo aposten pel manteniment de la propietat cooperativa i l’ús social del sòl i els habitatges al llarg del temps. L’objectiu és desmercantilitzar i socialitzar patrimoni en benefici de la comunitat i d’entitats d’economia social i solidària i que aquest no pugui tornar a entrar en lògiques especulatives. Mitjançant projectes com La Morada, es segueix avançant en la cooperativització del sòl privat i construint projectes en sòl comunitari.

A més a més, gràcies a la participació de La Dinamo s’ha pogut concedir també un préstec participatiu amb voluntat de permanència, un préstec que dóna estabilitat econòmica al projecte ja que es tracta d’una modalitat de finançament que no està lligada a uns terminis de retorn a curt termini. La cooperativa podrà posposar el seu retorn fins que no hagi amortitzat el finançament principal.

La Morada es convertirà en el primer projecte d’habitatge cooperatiu feminista i LGTBIQ+ a Barcelona que, a més a més, recupera sòl privat i guanya terreny a l’especulació transformant un solar privat en 12 habitatges HPO

La Morada és un projecte col·lectiu que sorgeix de la necessitat de l’accés a un habitatge digne, assequible i sostenible en un context d’emergència habitacional. El punt diferencial amb altres projectes d’habitatge cooperatiu és que La Morada està integrada per dones, lesbianes, trans i altres identitats dissidents que aposten per organitzar la vida, les cures i els afectes més enllà del model de la família nuclear

La Morada s’edificarà en un solar buit que va ser comprat del mercat privat per La Dinamo Fundació i que després va cedir a la cooperativa a través d’una convocatòria oberta a 60 anys prorrogables a 75. El solar, per tant, passarà d’estar a mans privades a acollir 12 habitatges que es qualificaran d’Habitatge de Protecció Oficial i que ajudaran a contribuir al parc d’habitatge públic de Roquetes, un barri molt castigat per l’increment de preus del lloguer.

L’edifici que acollirà a La Morada ha estat dissenyat per la cooperativa d’arquitectes Lacol de manera que es pugui adaptar a les necessitats de la cooperativa i de les unitats de convivència al llarg del temps, i tenint en compte criteris d’arquitectura feminista, que visibilitzen i faciliten la gestió col·lectiva de les tasques de cures. 

Projectes d’habitatge cooperatiu com La Morada confronten les lògiques del lliure mercat entenent l’habitatge des del seu valor d’ús i creant un parc d’habitatge assequible i comunitari cada vegada més gran.

Barcelona 11 de juliol,


Sale en portada general: