La XES (Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya) i la cooperativa editora Pol·len Edicions han publicat el llibre “Finances ètiques i solidàries. Valors, límits i reptes”. És el tercer  volum de la col·lecció EINES, un recull de llibres que aborda diverses temàtiques de la Economia Social.

 2

El llibre analitza els límits i els reptes que comporta la construcció d’un sistema de finances ètiques i solidàries que compatibilitzi els objectius socials, ètics i ambientals amb la rendibilitat econòmica i financera.L’objectiu, com expliquen Nina González i M. Antònia Bartolí , des de FETS, a la introducció del llibre, era aconseguir que l’obra respongués a les concepcions i les pràctiques de les entitats i a la necessitat d’aprofundir en una reflexió compartida que els permetés construir juntes una altra manera de fer i d’entendre l’economia.

Aquest procés es va fer al llarg del 2017 i 2018. La Comissió de Formació i Publicacions de la XES, en col·laboració amb FETS, Finançament Ètic i Solidari, va convocar unes primeres reunions amb les entitats de finances ètiques de Catalunya per decidir el contingut i la metodologia d’elaboració del llibre. Totes les entitats han valorat positivament aquesta experiència de treball col·lectiu que els ha permès conèixer-se millor, reflexionar conjuntament, constatar que són més els trets comuns que les diferències, i elaborar un producte que s’espera que tingui una àmplia difusió i serveixi per a donar a conèixer més el món de les finances ètiques i solidàries a Catalunya.

Presentació a la FESC

Aquest llibre es va presentar a la FESC d’aquest any i hi van participar les entitats que han construït col·lectivament aquest llibre:  Arç Cooperativa; Acció Solidària Contra l’Atur; Coop57; Finançament ètic i solidari FETS; Fiare Banca Etica; Oikocredit. També hi van participar les periodistes Nereida Carrillo Pérez i Irene Peiró Compains.

La taula rodona va comptar amb la participació de les entitats implicades en l’elaboració del llibre i que conformem avui l’ecosistema de les Finances Ètiques i solidàries a Catalunya. El debat va girar al voltant de les principals qüestions que aborda el llibre sobre els reptes i límits en la construcció d’un sistema de Finances Ètiques i solidàries. Es va reflexionar sobre els principis i valors de les Finances Ètiques i solidàries, analitzant els existents i plantejant-ne de nous com el feminisme, l’enxarxament o la construcció del mercat social. També es va generar un debat enriquidor entorn als reptes que impliquen el creixement i l’abast social, la capacitat d’incidència política, el rol pedagògic, o la mesura de l’impacte social de les finances.

 1

La col·lecció EINES

La col·lecció EINES s’iniciava amb els títols “Esmolem les eines. Debats de l’Economia solidària per a la Transformació social” i “Invitació a l’Economia Solidària. Una visió des de Catalunya”. En el primer volum es recullen textos sobre els itineraris formatius, els paradigmes organitzatius feministes, la vinculació entre comuns i cooperativisme, els ecosistemes locals, la intercooperació i el mercat social són les eines explicades i desplegades en aquest llibre.

En el segon, s´analitza amb xifres i exemples pràctics quin és l’estat de l’ESS catalana en la actualitat. Es tracta d’un text divulgatiu que vol donar a conèixer una realitat emergent i un concepte cada vegada més en ús. En aquesta obra hi trobareu definicions, un repàs històric, exemples d’entitats i el paper de la Xarxa d’Economia Solidària.

Obra coral

El llibre “Finances ètiques i solidàries. Valors, límits i reptes” és una obra coral, que vol ser una eina de formació i coneixement per a les persones interessades en les finances ètiques que, a més, les convidi reflexionar a partir de les converses i les reflexions de les mateixes entitats que desenvolupen l’activitat financera amb la perspectiva de l’economia solidària.

El llibre ja està a la venda aqui. https://pol-len.cat/llibres/finances-etiques-i-solidaries

 

Llibre

 

Aquest article està elaborat per Fets Finaçament ètic i solidari.