Aquí es pot veure el video resum de la IIa Trobada de Coop57 2015: