Abans de l'estiu, Coop57 Madrid  junto al Mercado Social de Madrid yiREAS Madrid van organitzar unes jornades de treball. D'aquesta trobada s'ha recopilat un document que analitza l'estat d'algunes particularitats de l'ESS a Madrid.

El document conté la sistematització dels resultats generats a la jornada de treball "Abriendo Melones de la ESS" organitzada per REAS Madrid, el Mercado Social de Madrid i Coop57 Madrid. Van assistir persones representats de diverses cooperatives i entitats de l'ESS madrilenya, investigadores de diverses universitats i altres persones relacionades amb l'ESS interessades a continuar reflexionant sobre el desenvolupament d'alternatives econòmiques. 

Els objectius d'aquesta jornada van ser diversos, entre els quals hi havia mostrar l'anàlisi desenvolupat sobre l'estat de quatre temes (condicions laborals, inversió, diversitat i participació) a partir de les 90 entitats estudiades. També reflexionar sobre les visions a futur de cada tema i, a través d'aquestes reflexions, generar col·lectivament línies de treball per l'ESS.

En el primer bloc de treball es van mostrar els resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de la informació aportada per 90 entitats de l'ESS, que van servir de punt de partida pels diàlegs posteriors. En el segon, es va reflexionar de forma conjunta sobre els temes de la jornada identificant algunes preguntes clau sobre les que les persones participants van dialogar. Podeu llegir el document en aquest enllaç.