• Arrelament territorial i treball en xarxa
  • Democràcia, participació i transparència
  • Una altra economia per una altra societat
  • La força del col·lectiu per canviar el món!
 

Necessito finançament

Treballem per resoldre necessitats de les entitats sòcies adequant el finançament a cada cas. Ens regim pels principis de confiança, proximitat i flexibilitat.

 
Notícies

El sector energético está siendo protagonista los últimos meses ya que, por desgracia y como es habitual, los intereses geopolíticos y económicos mandan por encima de las necesidades de las personas. La volatilidad e inestabilidad en los precios conlleva efectos negativos para el conjunto de la economía y supone una auténtica pesadilla para las familias más vulnerables. En 2021, el IPC del...

General

Coop57 ha apostat per contribuir a construir alternatives que posin el dret a l’habitatge en el centre, fora de l’especulació immobiliària i amb la cessió d’ús com a pal de paller. No és només parlar de cohabitatge, sinó anar més enllà i promoure aquell que surti del motlle capitalista per generar models diferents que escapin de les lògiques del mercat.

Una de les primeres iniciatives...

Descarrega el butlletí