• Arrelament territorial i treball en xarxa
  • Democràcia, participació i transparència
  • Una altra economia per una altra societat
  • La força del col·lectiu per canviar el món!
 

Necessito finançament

Treballem per resoldre necessitats de les entitats sòcies adequant el finançament a cada cas. Ens regim pels principis de confiança, proximitat i flexibilitat.

 
Notícies
General

L'Associació Alba i Coop57 fem una crida per cobrir la present emissió de 200 títols participatius per un valor total de 200.000 euros amb l'objectiu de completar les necessitats de finançament que permetin fer realitat la  construcció d'un Centre de recursos i de suports comunitaris per a la vida autònoma i l’envelliment actiu a...

Catalunya
El passat dissabte 27 de novembre es va donar inici a les obres de la primera promoció d’habitatges i locals socials de La Titaranya, amb la rehabilitació patrimonial del BCIL Ca Robusté, i emmarcat en l’estratègia d’intervenció i dinamització del casc antic de Valls.  El finançament del projecte s’ha fet a través d’un préstec sindicat entre Coop57 i La Dinamo. El préstec...
Descarrega el butlletí