Temàtica: Suport a les publicacions en català.

Organisme finançador: Diputació de Barcelona

Concessió del préstec: 1r semestre de 2016

Català
Importe del préstamo: 
9,600 €
Plazo de devolución: 
12 mesos

Tipo de préstamo: