689455456
asociaciontrabe@trabe.org.es

Tiene el compromiso de contribuir a la transformación social mediante la incidencia, la sensibilización, la intervención social y el desarrollo de programas y proyectos que favorecen el empoderamiento personal y colectivo desde la perspectiva de género en Madrid. Hacen formaciones, trabajan con la administración pública, ofrecen recursos como alojamiento protegido, espacios de igualdad, actividades culturales y recreativas, asistencia psicológica y jurídica, etc.

959 30 29 81

Entitat dedicada al reciclatge, la reutilització i l'educació ambiental, que promou l'economia circular.

93 412 34 49
info@upsocial.org

UpSocial potencia l'emprenedoria i la innovació social per aportar solucions eficients, eficaces i sostenibles als reptes socials.

881889460
info@viraventos.org

Viraventos naceu no ano 2007 para dar acollida e orientación aos colectivos inmigrantes chegados a Galicia, porque cremos na igualdade entre persoas e culturas. Tras case dez anos de experiencia queremos consolidar proxectos de convivencia e intercambio cultural entre galegos e galegas de aqui e de acolá, para axudar a construír o futuro dun País enriquecido pola súa diversidade.

93 406 84 09
aspasim@cim.es

ASPASIM, amb 75 anys d’història, és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Barcelona que té com a missió la integració, inclusió, assistència, rehabilitació i atenció integral, personalitzada i de qualitat de les persones amb discapacitat psíquica greu en tots els àmbits vitals (atenció precoç, educació, ocupació, lleure, esport, habitatge, etc.).

981 422 288
aspromor@aspromor.org

La Asociación Pro-Minusválidos del Ortegal (Aspromor) nace en 1984 por iniciativa de un grupo de padres/madres para atender a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual de la Comarca del Ortegal. Su ámbito de atención abarca los Ayuntamientos de Ortigueira, Cariño y Mañón. Destos Ayuntamientos proceden los usuarios que diariamente se atienden en el Centro Ocupacional Aspromor que se encuentra en el Paseo de Barro Soto en Ortigueira con capacidad para 40 usuarios/las

635939533
info@sementetrasancos.gal

Asociación cultural que hacen de escuela de enseñanza del gallego, de los 2 a los 6 años. Trabajan desde los valores de la coeducación, el laicismo, el asamblearismo, la interacción con la naturaleza, la integración de la escuela con el barrio y la comunidad, y el respeto para la autoregulación de la crianza. La escuela está istuada en Trasancos y forma parte de un conjunto de iniciativas similares a otras ciudades gallegas.

93 319 17 46
ong@edpac.cat

Educació per a l’Acció Crítica (EdPAC) és una associació que promou la construcció d’una societat crítica. L'objectiu és fomentar canvis, a partir d'hàbits i pràctiques quotidianes, en els comportaments individuals i col·lectius que permetin una transformació a partir de la lluita contra les desigualtats socials.

Els àmbits d’expertesa són principalment les pantalles (xats, xarxes socials, consoles i jocs en xarxa..), les drogues i el consumisme (sobirania alimentària, relacions nord-sud...).

977 34 45 65
associaciofmmreus@hotmail.com

Entitat que té per objectiu la protecció dels malalts mentals residents a les Comarques de Tarragona, així com la defensa, promoció i desenvolupament dels seus drets, l’estudi de la seva situació i assessorament dels seus familiars, per tal d’assolir la millor solució als problemes que puguin patir  els malalts i els seus familiars i contribuir a millorar la seva qualitat de vida.

93 356 09 31
info@apcc.cat

L’Associació de Professionals de Circ de Catalunya (APCC) és una entitat privada, independent i sense ànim de lucre que té l’objectiu de promoure i difondre el circ en la vida cultural, social i econòmica del país. Fundada l’any 2004, l’APCC cohesiona i vertebra el sector des dels seus inicis representant les diferents branques professionals del circ català: artistes,tècnics, empresaris, representants,gerents, directors, dramaturgs,escenògrafs, coreògrafs, crítics, teòrics i docents.

Pàgines