976 27 00 10
eltrebol@eltrebol.org

La Asociación de Intervención Socioeductaiva El Trébol es una asociación sin ánimo de lucro que interviene desde hace 25 años, en el ámbito del tiempo libre, con un carácter lúdico, educativo y de socialización, para favorecer el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes del barrio y sus familias, y para la prevención de situaciones de riesgo y exclusión social.

976399670
asapa_zgz@hotmail.com

Con antecedente directo en la AFAPE (Asociación de Familiares y Amigos de Pres@s y Expres@s), ASAPA (Asociación de Seguimiento y Apoyo a Pres@s en Aragón) atiende a la población penitenciara en colaboración con redes de apoyo a pres@s de todo el estado, como la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Personas Presas (CESPP) y la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT). 

93 4123449
info@winkomun.org

L'Associació de Comunitats Autofinançades, ACAF, va néixer a Catalunya en 2004 per promoure la creació de comunitats autofinançades a Catalunya i la resta del món. Es tracta de comunitats de persones amb escassos recursos que es poden autofinançar i accedir a crèdit sense cap ajuda externa. Sota altres noms, aquest mètode ja és present en 45 països a tot el món i, a hores d'ara, més de 30 milions de persones són membres d'aquesta classe de comunitats, especialment a Àfrica, Amèrica i Àsia.

963 157 799
info@acpv.cat

Acció Cultural és una associació cívica creada l’any 1971 però legalitzada amb la restauració de la democràcia, el 1978. El seu objectiu és la promoció de la llengua i la cultura pròpies del País Valencià, i de la consciència civil que se’n deriva. Va ser fundada per Joan Fuster, Manuel Sanchis Guarner, Andreu Alfaro, Eliseu Climent, Joan Francesc Mira...

Organització social per a la cooperació política i ciutadana. Vol contribuir a la transformació social mitjançant la projecció dels valors socials de l’economia i l’afirmació de la democràcia com procés de construcció cívica.
93 481 72 51
acem@acem.cat

Associació d´escoles de música de tot Catalunya que treballa per aconseguir que l’ensenyament de música sigui un servei a l’abast de tothom i que tingui una funció formativa, social i cultural. Vol fomentar un país amb una xarxa d'escoles de música àmplia i de qualitat i per això s'ofereix una gran varietat de serveis que faciliten la gestió dels centres i que permeten acostar la música a tothom.

937 27 19 00
acapitan@actuavalles.org

Actuavallès és una associació sense ànim de lucre creada el 1993 per donar resposta a les necessitats creades per la epidèmia desencadenada pel VIH. En un principi, l'associació estava constituïda exclusivament per voluntaris, familiars i amics de les persones afectades pel virus. Actualment, tot i que continua sent fonamental l'aportació dels voluntaris, l'entitat compta amb un equip professional remunerat en què recauen les principals tasques d'organització i coordinació dels diferents projectes.

adecasal@hotmail.com

La Asociación de Desarrollo para el Campo de Salamanca y Ledesma (ADECASAL), se constituye como Asociación Sin Ánimo de Lucro, con personalidad jurídica propia, el 24 de noviembre de 1999. Se constituye con la idea de  informar, concienciar y sensibilizar a la población de las comarcas de Salamanca y Ledesma, para que fuesen conscientes de su realidad y la del territorio, con sus debilidades y fortalezas, para así implicarse en su propio desarrollo.

93 302 50 17
adifolk@adifolk.cat

Entitat de serveis sense ànim de lucre vinculada estretament al món del folklore i la cultura popular catalana.Té com a objectiu fonamental potenciar i dinamitzar la cultura popular del nostre país i també donar a conèixer a Catalunya el folklore d’altres indrets del món, mitjançant diferents intercanvis culturals.

Javier Mediel
info@asociacionafda.com

AFDA es una entidad sin ánimo de lucro reconocida de utilidad pública destinada a la mejora del bienestar y la salud emocional y física. Nuestra finalidad es prestar apoyo y atención psicoterapéutica para personas que padecen ansiedad, depresión o cualquier problema o dificultad emocional y para personas que quieren trabajar en la promoción de su salud anímica. Proyecto innovador de economía social, de promoción de otro modelo de relación con la propia salud.

Pàgines