Els socis i les sòcies de Coop57 s'han d'adherir necessàriament a un territori. Si no pertanys a cap territori contemplat has d'escollir en quin d'ells et vols associar.
Dades de l'entitat
Adreça
Dades de la primera persona representant de l'entitat
Dades de la segona persona representant de l'entitat
Dades de la tercera persona representant de l'entitat
Aportació en Euros

 

L'aportació mínima obligatòria és de 300€.

 

A més a més de l'aportació mínima obligatòría (300€) pots afegir una aportació voluntària. Si vols fer una aportació voluntària, detalla la quantitat:

En total, la teva aportació serà de 300€.

Número de compte
La remuneració devengada es percebrà a 31 de desembre i s'acumularà a l'aportació. Si en comptes de que s'acumuli la seva aportació prefereix que s'ingressi al seu compte corrent, marqui la casella.
Desitja rebre el butlletí en format paper, a més a més del format electrònic?
La oficina virtual és un servei a disposició de les sòcies i socis de Coop57 per tal de poder realitzar consultes i operacions virtuals i a distància.
Documents adjunts
Afegeixi un document o una imatge on es justifiqui la vinculació entre el número de compte i l'entitat
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.
Afegeixi una fotocòpia del document d'identitat DNI de la primera persona representant
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.
Afegeixi una fotocòpia del document d'identitat DNI de la segona persona representant
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.
Afegeixi una fotocòpia del document d'identitat DNI de la tercera persona representant
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png rtf pdf doc docx rar zip.

Informació sobre la protecció de dades segons el Reglament UE 679/2016:

  • Responsable: COOP57, S.C.C.L C/PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA Tlf 93 268 29 49 coop57@coop57.coop.
  • Finalitat: adquirir la condició de soci col·laborador i gestionar la seva relació amb la cooperativa; enviament d'informació sobre les activitats i serveis de COOP57 excepte que manifesti el contrari indicant-ho al contracte d'alta com a soci/a de la cooperativa.
  • Termini de conservació: conservarem les seves dades mentres sigui soci de l'entitat i un cop finalitzada la relació, durant 5 anys.
  • Legitimació: consentiment; Execució d'un contracte.
  • Destinataris de les dades: autoritats competents quan així ho exigeixi la normativa aplicable.
  • Drets: Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supresió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, dirigint-se a la direcció del Responsable. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. Té dret a reclamar davant una Autoritat de Control de protecció de dades.