És l'òrgan de representació, govern i gestió de la secció territorial.

  • Existeix un consell de secció en cada secció territorial.
  • Aprova la concessió de nous préstecs.
  • Proposa al consell rector la incorporació de nous socis i sòcies.
  • Els seus membres són triats entre totes les sòcies i socis en l'Assemblea de Secció.
  • Es reuneix mensualment.